Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Showing posts from June, 2013

Digitalisasi Buku Sunda

Aya nu bebeja, beuki dieu buku Sunda beuki hésé. Aya wedalan anyar, tapi buku-buku Sunda wedalan ja… BACA SELANJUTNYA » Digitalisasi Buku Sunda

Sekeping Ingatan tentang Danang Prasetyo si Kaos Terbalik

Oleh Moch. Asrori Saya ingat seorang sahabat, Danang Prasetyo, memiliki kebiasaan mengenakan … BACA SELANJUTNYA » Sekeping Ingatan tentang Danang Prasetyo si Kaos Terbalik

Sastra Sunda jeung Pasantrén

Aya Béntang Pasantrén , Santri Gagal , Ceurik Santri , Jiad Ajengan , Dongéng Enténg ti Pasantrén… BACA SELANJUTNYA » Sastra Sunda jeung Pasantrén

Quo Vadis Syair Madura?

- Oleh Ihsan Maulana  “E dhalem kobur tako’ parana Enneng kadibi’ tadha’kancana Bannya’ amal s… BACA SELANJUTNYA » Quo Vadis Syair Madura?

Maca Buku-buku Sunda

Oleh Rie Yanti Sarat mun hayang pinter, kudu loba maca buku sabab buku gudangna élmu. Saratna ma… BACA SELANJUTNYA » Maca Buku-buku Sunda