Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Showing posts from June, 2013

Digitalisasi Buku Sunda

- Oleh Rie Yanti Aya nu bebeja, beuki dieu buku Sunda beuki hésé. Aya wedalan anyar, tapi buku-… Read more Digitalisasi Buku Sunda

Sekeping Ingatan tentang Danang Prasetyo si Kaos Terbalik

Oleh Moch. Asrori Saya ingat seorang sahabat, Danang Prasetyo, memiliki kebiasaan mengenakan … Read more Sekeping Ingatan tentang Danang Prasetyo si Kaos Terbalik

Sastra Sunda jeung Pasantrén

Aya Béntang Pasantrén , Santri Gagal , Ceurik Santri , Jiad Ajengan , Dongéng Enténg ti Pasantrén… Read more Sastra Sunda jeung Pasantrén

Quo Vadis Syair Madura?

- Oleh Ihsan Maulana  “E dhalem kobur tako’ parana Enneng kadibi’ tadha’kancana Bannya’ amal s… Read more Quo Vadis Syair Madura?

Maca Buku-buku Sunda

Oleh Rie Yanti Sarat mun hayang pinter, kudu loba maca buku sabab buku gudangna élmu. Saratna ma… Read more Maca Buku-buku Sunda